Việc Chung – Việc Riêng

Cảm giác làm việc với một người mà người đó chỉ chăm chăm tích lũy kiến thức để lo cho dự án riêng của họ – thay vì tập trung phát triển dự án chung của tập thể – thực sự là cực kỳ khó chịu.

Không biết với những người khác thì sao, nhưng với mình, một khi mình đã xác định làm việc chung với ai đấy, mình luôn dành toàn tâm toàn ý để phát triển dự án chung. Vậy nên chắc cũng dễ hiểu khi mình cực ghét những ai mà làm chung với mình, nhưng lại chỉ có mục đích là lấy kiến thức để áp dụng cho công việc riêng của họ.

Seriously?

Mình đã cực kỳ tạo điều kiện cho những người làm việc chung với mình – cụ thể là chia hẳn % và tạo điều kiện mua shares của dự án mà họ quản lý – thậm chí là tỏ ý mua lại luôn shares dự án riêng của họ để họ có thể vừa làm dự án đó vừa toàn tâm toàn ý làm với mình.

Nhưng không. Bố mày thích làm tất ăn cả cơ. Ăn chia làm cái đéo gì khi mà bố có thể lợi dụng mày để có kiến thức, có hệ thống, sau đấy làm 1 mình và ăn 100%?

Đi 1 mình thì đi nhanh hơn. Đi nhiều người thì đi xa hơn, và tất nhiên vui hơn.

Nhưng tiếc là nhiều người đéo muốn hiểu điều đó. Tham lam vẫn luôn là bản chất của con người.

Thôi, nếu em đã có ý như vậy thì mời em làm 1 mình. Anh đéo tiễn.

One thought on “Việc Chung – Việc Riêng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *