Nhân Lực

Có thể nói, chưa có lĩnh vực nào khiến mình đau đầu như Human Resource.

Kiếm người giỏi, khó.

Kiếm người chăm chỉ, khó.

Kiếm người đáng tin cậy, khó.

Kiếm người phù hợp với văn hoá công ty, khó.

Kiếm người có thể theo kịp suy nghĩ của mình, rất khó.

Kiếm người có thể làm partner với mình, khó.

Đcm…Ông/bà nào giỏi tiếng Anh, muốn làm về lĩnh vực editor/content manager thì bơi vào đây hộ tôi với, vật lắm rồi :(

2 thoughts on “Nhân Lực”

  1. Nếu em là một người giỏi tiếng Anh lại giỏi về cả content nữa thì điều em tìm kiếm là gì có phải là một công việc không, có phải là công việc lương mấy ngàn không.

    1. Lương mấy ngàn Lâm trả mà, nhưng phải chứng tỏ khả năng trước :))
      Nhưng thường thì thằng lương mấy ngàn cũng hay chăm chăm muốn làm dự án cá nhưn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *