Lười #1

Bạn hầu như không bao giờ hối hận một khi đã đặt chân đến phòng tập, nhưng gần như chắc chắn sẽ hối hận nếu bỏ tập, kiểu “Biết thế hôm nay không bỏ tập”.

Hãy nhớ điều đó mỗi khi định tặc lưỡi: Hay là hôm nay nghỉ tập một hôm :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *