Kỹ Năng

Dạo gần đây mình viết khá nhiều. Mỗi ngày ít nhất là một cái Email dài ngoằng rồi. Hôm nọ viết thêm 7,000 từ cho bài viết mới nữa.

Càng ngày mình càng nhận thức và trải nghiệm rõ rệt việc sự tăng trưởng về lượng sẽ làm biến đổi về chất như thế nào. Thời gian đầu khi mới bắt đầu viết những Email đầu tiên, mỗi Email lấy đi của mình cả buổi sáng.

Mình thực sự rất ngại mỗi khi ngồi vào máy tính và viết Email. Vì mỗi lần viết là đi tong nguyên một buổi rồi, thời gian đâu làm việc khác bây giờ?

Nhưng mình vẫn viết.

Bây giờ, một Email mình viết trong khoảng 30 phút. Hầu như là có thể nghĩ ra chủ đề ngay lập tức, 30 phút đó mình chỉ chỉnh sửa lại câu cú và cách diễn đạt sao cho hợp với style của mình nhất mà thôi.

Giờ, tớ rất thích và luôn để ý đến việc viết mỗi ngày. Viết daily email. Viết bài cho LnZ. Viết cho blog này.

Viết là một kỹ năng. Cũng giống như các kỹ năng khác. Nếu các cậu vượt qua được sự khó khăn và dễ nản chí lúc đầu, khi đã đạt đến đủ level, các cậu sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự hứng thú khi thấy kỹ năng được cải thiện, từ đó tự bản thân các cậu sẽ cố gắng để cải thiện kỹ năng chứ chả cần ai phải ép.

Giống như tớ học viết. Giống như tớ đã học tiếng Anh.

Good luck and have fun :)

2 thoughts on “Kỹ Năng”

  1. bạn giỏi quả, bạn có thể chia sẻ cho mình là bạn học tập khả năng viết và ý tưởng viết bài từ đâu được không? Cảm ơn 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *