Know-How

Đi học quản trị, học được mấy cái khá hay. Một trong số đó là tạo văn hoá viết báo cáo mỗi ngày về những việc đã làm, cũng như kế hoạch cho ngày hôm sau.

Ngoài ra, còn một cái nữa là viết một bài viết về những điều đã học được trong tuần qua – một cách để tự check lại bản thân xem mình đã học được những gì, cũng như khiến toàn thể thành viên trong công ty tạo ra một di sản – có thể chuyển giao được sau này.

Đây cũng là sai lầm của mình khi trong suốt 9 tháng qua không yêu cầu các nhân viên cũ viết bài chia sẻ kinh nghiệm/kiến thức, dẫn tới việc nhân viên nghỉ nhưng không có bất kì một quy trình chuyển giao tài sản nào cho nhân viên mới.

Những bài viết này có thể nói về kinh nghiệm/quy trình làm việc/cảm nghĩ về công ty hay bất cứ thứ gì. Miễn là 1 tuần trôi qua, bạn học được những điều mới mẻ, có ích và có thể đóng gói lại thành tài sản cho công ty.

Nói chung, nên đi học quản trị :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *