Haters Gonna Hate

Mấy ngày gần đây có 1 thằng suốt ngày vào spam live chat của LnZ. Kêu gào mình lừa đảo các kiểu.

Mình hỏi tại sao bảo mình lừa đảo, có bằng chứng gì không thì đéo nói, cứ chửi vậy thôi.

Lúc đầu mình cũng cáu. Ngồi nghĩ suốt mình có làm cái gì tệ đến mức mà để người khác chửi vậy không. Rồi ngồi reply lại nhiệt tình (nói cách khác là chửi lại đó).

Sau một thời gian thì mình nhận ra những điều này chẳng đi đến đâu cả. Haters gonna hate. Những thằng nào đã ghét mình thì mình chẳng thể khiến nó thích mình hơn, bất kể mình làm gì.

Trái lại, cứ reply nó sẽ khiến cảm xúc của mình đi xuống, mất thời gian vì cả ngày đều ngồi nghĩ đến thằng đó. Cuối cùng chẳng đi đến đâu cả.

Haters Gonna Hate. Ignore Them Haters.

5 thoughts on “Haters Gonna Hate”

  1. Sao ko thấy Lâm viết cái review 2016 nhỉ, đọc reviews của Lâm cũng có nhiều bài học, hi, đã đọc 2013, 2014, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *