New Things Today

29/12/2015: Nếu bạn muốn thoát khỏi sự sợ hãi bị mất tiền khi đầu tư, hãy cố gắng nghĩ đơn giản rằng, tiền chỉ là con số. Nó là con số trong Internet Banking, nó là con số trong Paypal, nó là con số trong Payoneer,…Nó không phải là thứ mà bạn cầm nắm hàng ngày.

Đầu tư chỉ là 1 trò chơi với những con số. Thua thì thôi. Sao phải sợ?

Nhưng, muốn thế, bạn phải có cái để bỏ vào mồm cái đã!