Chết

Đã bao giờ bạn nghĩ, lúc nào thì bạn sẽ chết?

60 năm nữa? 40? Hay thậm chí là…1 năm nữa?

Đã bao giờ bạn tưởng tượng về việc nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh lại?

Mình sợ chết. Mình bị ám ảnh bởi cái chết. Đến mức chỉ nghĩ đến việc, ví dụ, bị ung thư, đã khiến mình sợ đến mức rùng mình.

Có thể đó là lý do khiến mình luôn cố “sống” hết mình mỗi ngày. Để những ngày còn sống, mình không phải hối tiếc.

Mỗi ngày trôi qua, cái chết lại đến gần mỗi chúng ta hơn. Nực cười là con người ta thường sợ chết, nhưng lại hay nghĩ “Chắc nó chừa mình ra”.

Cái chết không chừa bất kỳ ai, hãy nhớ điều đó. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bạn gần cái chết hơn. Điều này đúng với tất cả mọi người.

Nếu một ngày, bạn cảm thấy ngày trôi qua thật buồn tẻ và chẳng có động lực làm gì, hãy tưởng tượng việc 1 ngày bất kì trong đời, bạn nhắm mắt lại và vĩnh viễn không mở ra nữa. Từ giờ cho đến lúc đó, bạn sẽ làm gì để lúc nhắm mắt, bạn sẽ mỉm cười và đi cùng thần chết?

Bạn nên biết sợ cái chết đi là vừa.