Personal Goal 2018

Một tinh thần minh mẫn chỉ có thể có ở một thân thể khoẻ mạnh.

Nhưng nói thì nói, một thân thể khoẻ mạnh chỉ có thể có nếu có một tinh thần minh mẫn.

Cũng như con gà và quả trứng thôi.

Năm nay sẽ xơi con gà trước. Năm nay chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là thiền ít nhất 10 phút mỗi ngày, trong 1 năm.

Hôm nay là 13/02/2018. Hi vọng một năm nữa sẽ có screenshot đủ 365 ngày.