Book Collection

Từ hồi cuối tháng 4 đến giờ, mình bắt đầu có thói quen đọc sách, từ cổ đại Kim Bình Mai cho đến chuyện đời của Mark,… Nói gì thì nói, sách luôn là tài sản quý giá nhất của thế giới con người. Sách cung cấp tri thức cho bạn. Và tri thức chính là lợi thế cạnh tranh của bạn, bất kể bạn đang làm việc ở lĩnh vực nào.

Bài viết này sẽ tổng hợp lại những công cụ mình đã và đang sử dụng để xây dựng thói quen đọc sách, cũng như là những cuốn sách hay mà mình đã đọc :) Enjoy it.

Công cụ

  • Beeminder: Công cụ giúp xây dựng thói quen.
  • 1 tài khoản ở Tiki.vn để mua sách giấy
  • 1 tài khoản ở Amazon.com để mua e-book.
  • Kindle. Nếu có điều kiện thì bạn nên mua máy Kindle (Mình sử dụng phiên bản Kindle Paperwhite), còn không thì phần mềm cũng đủ rồi. Để đọc sách mua từ Amazon.com
  • Tratu.vn/Hellochao.com/Google Translate: Để tra từ trong trường hợp bạn không giỏi tiếng anh.

My Book Collection

Lưu ý, sách sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, mình nghĩ ra cuốn nào thì viết ra cuốn đó.

Sách chuyên ngành (Kinh tế/Marketing/Copywriting/Psychological/….)

Sách tạo động lực/kỹ năng mềm/thay đổi tư duy

Tạm vậy đã, mình đi tập đây.