Bài học mới

Trong một dự án, nếu bạn là người duy nhất có ý chí tiến về phía trước thì có thể dẹp mẹ cái dự án đó được rồi đấy.

Cách fix:

  • Nói cho partner biết để mà sửa.
  • Tìm partner khác
  • Làm một mình
  • Dẹp.

Quan trọng là phải đúng người, đúng thuyền.

4 thoughts on “Bài học mới”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *