3 Năm

Ngồi đọc lại hết 1 lèo cả cái blog này mới thấy 3 năm trước mình ngây ngô thế nào =))

Mà nhiều khi sống thế lại nhàn. Biết nhiều lại thấy cuộc sống thực tế nó phũ phàng ra sao.

Dời ơi làm nào để sống thoải mái như xưa hả dời… ._.

4 thoughts on “3 Năm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *